TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Tái cấu trúc khuôn viên ESSEC

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án / Quản lý dự án

Rất nhiều quan tâm
Tất cả các giao dịch
Khu vực
ERP - Trường học
Các giai đoạn dự án
Lập trình
Vị trí
Ile-de-France
Lập kế hoạch
2017 - …
Bề mặt
8 200 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên