TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án – Tái phát triển tòa nhà Le Cube

Sứ mệnh

Quản lý dự án linh hoạt trong bối cảnh cải tạo các tầng văn phòng

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng, An toàn
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Nanterre
Lập kế hoạch
2016 -2017
Bề mặt
> 8000 m²
Ngân sách dự án
> 3 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên