Bán lẻ

Bán lẻ

Chúng tôi làm việc với tư cách là AMO, BET, MOE hoặc Tổng thầu cho các hạng mục kinh doanh khác nhau:

  • Trung tâm mua sắm
  • Phòng trưng bày mua sắm
  • Siêu thị / Đại siêu thị
  • Các cửa hàng dưới chân tòa nhà
  • Kênh / Nhượng quyền kinh doanh

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên