Kết cấu & Công trình dân dụng

Kết cấu & Công trình dân dụng

Chúng tôi làm việc với tư cách là AMO, BET, MOE cho các dự án cơ sở hạ tầng khác nhau:

  • Cầu và công trình
  • Cơ sở hạ tầng đường sắt
  • Cơ sở hạ tầng đường bộ

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên