khách sạn

khách sạn

Chúng tôi làm việc với tư cách là AMO, BET hoặc MOE đối với các loại khách sạn khác nhau:

Khách sạn bình dân (1 đến 2 sao)
Khách sạn hạng trung (3 sao)
Khách sạn cao cấp (4 đến 5 sao)
Cung điện

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên