Kỹ thuật kết cấu

Kỹ thuật kết cấu

Văn phòng thiết kế kết cấu của chúng tôi hỗ trợ bạn trong việc thiết kế và giám sát triển khai các loại kết cấu sau: < / span>

  • Nền tảng
  • Kết cấu bê tông
  • Cấu trúc kim loại
  • Kết cấu gỗ
  • Cấu trúc hỗn hợp

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên