TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Tái phát triển Nhà RATP

Sứ mệnh

Thực hiện nghiên cứu năng lực và chương trình hoạt động như một phần của việc tăng cường hoạt động của Nhà RATP

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Chương trình
Vị trí
Paris 12
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 5000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên