TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Cải tạo Grande Arche ở La Défense

Sứ mệnh

MOE SSI và BIM

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Cấp ba - IGH
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris - La Défense
Lập kế hoạch
2014 - 2015
Bề mặt
85 000 m²
Ngân sách dự án
200 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên