TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Cải tạo trụ sở của RATP

Sứ mệnh

Cải tiến HQ của RATP - Mô hình kỹ thuật và BIM

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2019 - 2022
Bề mặt
40 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên