TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Cơ cấu lại trung tâm mua sắm “Les 4 temps”

Sứ mệnh

Mô hình điều phối BIM và BIM trên các gói Điện và HVAC

Rất nhiều quan tâm
Dịch
Khu vực
Trung tâm mua sắm
Các giai đoạn dự án
Bất kỳ giai đoạn nào
Vị trí
La Défense
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
Centre commercial
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên