Quản lý dự án

Điều hành dự án

  • Giám đốc dự án
  • Trưởng dự án
  • Trợ lý trưởng dự án
  • Trợ lý điều hành dự án của chủ đầu tư
  • Chuyên viên quản lý dự án

Quản lý dự án

  • Lập tiến độ/ Lập dự trù chi phí/ Quán lí chi phí /giáp sát chất lượng/ quản lý rủi do
  • Đấu thầu/phê duyệt/nghiệm thu
  • Quản lý hợp đồng và yêu cầu bồi thường / quản lý hồ sơ dự án

Quản lý dự án để thực hiện thành công các mục tiêu của khách hàng

Từ những năm 1980, tại Pháp ban quản lý dự án đã được yêu cầu bắt buộc và được phát triển theo chiều sâu của việc quản lý dự án cũng như vai trò của nhân viên quản lý dự án và hiệu suất của các bên liên quan. Phương pháp quản lý này đã lan rộng khắp thế giới và ảnh hưởng đến một loạt các lĩnh vực hoạt động. Điều cốt yếu là chúng tôi phải chứng minh tính hữu ích của các phương pháp quản lý dự án và giá trị mà các chuyên gia của chúng tôi có thể mang lại cho dự án của khách hàng.

Cam kết bền vững.

Quản lý dự án là tập hợp các công việc được thực hiện để xác định, huấn luyện, khởi động và thực hiện một dự án. Đó là một phương pháp quản lý được lấy cảm hứng từ khoa học của lĩnh vực xây dựng (xây dựng, quân sự, không gian …). Chúng tôi đặc biệt dựa vào các tiêu chuẩn PMI (viện quản lý dự án) trong phương pháp quản lý dự án của chúng tôi.

Nếu tên gọi này có vẻ mới mẻ thì những thực tiễn đã tồn tại trong một thời gian dài trong giới kỹ thuật. Atixis với tư cách là một công ty tư vấn kỹ thuật được tạo ra bởi các kỹ sư thì đây là những phương pháp hết sức quen thuộc với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi tin rằng chúng tôi có đủ năng lực và trình độ để quản lý thành công bất kì dự án nào.

Quản lý dự án là một “cam kết” phát sinh từ mong muốn thực hiện tốt nhất dự án. Thật vậy, một dự án có thực hiện tốt được hay không phụ thuộc vào sự hợp tác, nguồn lực và phương pháp có thể huy động. Từ bước khởi đầu văn phòng tư vấn thiết kế của chúng tôi đã lập các điều cần thiết và vạch ra quỹ đạo chính cần đi theo. Chính từ thời điểm này, các cơ sở của dự án được hoạch định và chuyên môn của chúng tôi bắt đầu được áp dụng.

Nếu kinh nghiệm của chúng tôi là một sự đảm bảo về chất lượng, chúng tôi vẫn luôn quan sát các đặc tính mới của từng dự án. Do đó, nếu làm việc với một trong những chuyên gia của chúng tôi với tư cách là người quản lý dự án thì họ sẽ không chỉ trình bày các ki nghiệm đúc kết được mà còn tìm kiếm những phương án mới phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Những nhiệm vụ không thể thiếu

Quản lý dự án có nghĩa là có thể tổ chức (theo nghĩa quản lý để phân chia và phối hợp) công việc nhưng nó cũng là một chức năng công cụ (thí điểm và đánh giá các tình huống). Hai thành phần này đòi hỏi khả năng dự đoán, ý thức phân tích và hợp lý hóa hành động tập thể để có thể tôn trọng các yêu cầu đặt ra (liên quan đến thông số kỹ thuật, thời gian hoặc ngân sách).

Quản lý dự án là sự cần thiết cho việc dẫn dắt và thành công của dự án, chúng tôi đặt chuyên môn vào dịch vụ cung ứng bằng cách đề xuất sự tham gia của các chuyên gia tư vấn của chúng tôi trong chỉnh sửa dự án, quản lý dự án, trợ lý quản lý dự án, PMO (Cán bộ quản lý dự án) … từ đó có thể lập kế hoạch, ước tính chi phí và rủi ro trong hoạt động của dự án.

Các chuyên gia của chúng tôi cũng có thể hỗ trợ kí kết với các nhà thầu, cung cấp hậu cần cho các hoạt động của khách hàng.

Cuối cùng, khách hàng cũng có thể trao trách nhiệm cho các chuyên gia của chúng tôi quản lý hợp đồng và yêu cầu của dự án.

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên