Văn phòng

Văn phòng

Chúng tôi hoạt động với tư cách là AMO, BET, MOE hoặc Tổng thầu các công trình tuân theo quy định về lao động như:

  • Trụ sở chính
  • IGH (Tòa nhà cao)
  • Không gian cộng tác / Co- đang làm việc
  • RIE (Liên công ty Nhà hàng)
  • Văn phòng cao cấp ( Phong cách Haussmann, v.v.)

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên