TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO – Xây dựng khu Romeo tại sân bay Orly

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án trong bối cảnh xây dựng nền tảng hậu cần

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
luận lý pháp
Các giai đoạn dự án
PRO / ACT / DET / AOR
Vị trí
Sân bay Orly
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
60 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên