ATIXIS đã được chọn làm hỗ trợ kỹ thuật cho việc cải tạo trụ sở hoạt động hạt nhân của EDF trong 4 năm

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên