ATIXIS được chọn là nhà cung cấp ưu tiên và đã ký thỏa thuận khung với EDF về các dịch vụ phân phối điện

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên