ATIXIS sẽ can thiệp như AMI SSI cho tất cả các trạm của Greater Paris