TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO An toàn cho Hoạt động Kim loại 57

Sứ mệnh

AMO bí mật cho việc cải tạo và mở rộng lớn của một khu phức hợp hiện có (Tertiary, ERP ...).

Rất nhiều quan tâm
Sự an toàn
Khu vực
Nhiều sản phẩm
Các giai đoạn dự án
Quan niệm
Vị trí
Boulogne Billancourt
Lập kế hoạch
2018-2019
Bề mặt
37 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên