TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO để bố trí mặt bằng của Mutual of French Architects

Sứ mệnh

AMO thiết kế và làm việc để hiện thực hóa các công việc phù hợp với cơ sở của MAF

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris 8
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
> 2500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên