TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

AMO và MOE thấp hiện tại – Phát triển trụ sở tương lai của công ty Gide

Sứ mệnh

Hỗ trợ quản lý dự án

Rất nhiều quan tâm
Dòng điện thấp
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris 8
Lập kế hoạch
2016 – 2017
Bề mặt
15 000 m²
Ngân sách dự án
> 1 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên