TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Cải tạo Câu lạc bộ Quần vợt de Paris

Sứ mệnh

AMO để hiện thực hóa chương trình làm việc nhiều năm

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
ERP - Thiết bị thể thao
Các giai đoạn dự án
Lập trình
Vị trí
Paris - 75016
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
Bí mật
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên