TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Cải tạo ISS – Laundromat của nhà máy điện hạt nhân Gravelines

Sứ mệnh

Kiểm tra cài đặt hiện có, Đề xuất các giải pháp kỹ thuật cho sự phát triển của ISS tại chỗ, Thiết lập lịch trình và ngân sách cho các tùy chọn khác nhau

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
Công nghiệp - Hạt nhân
Các giai đoạn dự án
Kiểm toán
Vị trí
Gravelines
Lập kế hoạch
2013
Bề mặt
> 1000 m²
Ngân sách dự án
> 100 K€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên