TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Cải tạo nền tảng kỹ thuật cho Vivalto Santé

Sứ mệnh

Kỹ thuật y tế - Vivalto SANTE

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Sức khỏe
Các giai đoạn dự án
Toutes
Vị trí
Ile-de-France
Lập kế hoạch
2019
Bề mặt
1000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên