TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Dòng điện thấp để lắp ngoài cơ sở Orange

Sứ mệnh

MOe Cfa để phát triển các văn phòng Orange trên tầng 15 và 16 của Tháp Aegean

Rất nhiều quan tâm
SSI, GTB, VDI, bảo mật
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Toutes Phases
Vị trí
Paris La défense
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
> 2000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên