TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Giám sát kỹ thuật hút khói – Phân chia tòa nhà ERT

Sứ mệnh

Giám sát kỹ thuật hút khói như một phần của quá trình phân chia các tầng văn phòng

Rất nhiều quan tâm
Hút khói
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Quan niệm
Vị trí
Lille (59)
Lập kế hoạch
2019
Bề mặt
6500 m²
Ngân sách dự án
NC

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên