TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Hợp đồng khung CSSI – Đại học

Sứ mệnh

Thỏa thuận khung CSSI cho Thành phố Khoa học và Công nghiệp và Palais de la Découverte

Rất nhiều quan tâm
SSI
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Hiện thực hóa thiết kế Tiếp nhận
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2019-2021
Bề mặt
> 100 000 m²
Ngân sách dự án
NC

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên