TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm tra cháy trợ năng

Sứ mệnh

Kiểm toán

Rất nhiều quan tâm
SSI, accessibilité
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Kiểm toán
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên