TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Kiểm tra HSE của 16 địa điểm RTE PACA

Sứ mệnh

Thực hiện kiểm toán HSE đối với tài sản cấp ba của RTE PACA

Rất nhiều quan tâm
SSI / Phân chia ngăn
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Kiểm toán
Vị trí
PACA
Lập kế hoạch
2018
Ngân sách dự án
Bảo mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên