TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Mô hình BIM của thành phố hành chính Rouen

Sứ mệnh

Mô hình BIM của thành phố hành chính từ đám mây điểm

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Mô hình BIM
Vị trí
Rouen
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
38 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên