TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Mô hình địa phương kỹ thuật Hennessy Cognac

Sứ mệnh

Mô hình hóa các phòng kỹ thuật trong LOD 300

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Công nghiệp
Các giai đoạn dự án
Mô hình hóa BIM
Vị trí
Cognac
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
Không áp dụng
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên