TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Mô hình hóa BIM – Tạo nhà hàng Bagel Chef

Sứ mệnh

Mô hình BIM cho cách bố trí nhà hàng đầu bếp Bagel ở Lyon

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Sự phục hồi
Các giai đoạn dự án
Mô hình hóa BIM
Vị trí
Lyon
Lập kế hoạch
2016
Bề mặt
300 m²
Ngân sách dự án
> 100 K€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên