TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Mô hình hóa vỏ thương mại Auchan

Sứ mệnh

Mô hình hóa từ các đám mây điểm của vỏ thương mại Auchan

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
Bán lẻ
Các giai đoạn dự án
Mô hình hóa BIM
Vị trí
France
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
> 300 m² par coque
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên