TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

MOE Dịch vụ cải tạo trường ASSAS

Sứ mệnh

MOE Chất lỏng thiết kế và sản xuất

Rất nhiều quan tâm
HVAC, Elec, Hút khói, hệ thống ống nước
Khu vực
ERP - Trường học
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris 15
Lập kế hoạch
2017 -2018
Bề mặt
2500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên