TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

MOe hiện tại thấp để phù hợp với cơ sở Dịch vụ Kinh doanh Orange

Sứ mệnh

MOe Cfa cho sự phát triển của các văn phòng OBS trên địa điểm phòng thủ cốt lõi

Rất nhiều quan tâm
SSI, GTB, VDI, bảo mật
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris La défense
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
40 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên