TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Nghiên cứu thông gió – Tháp EDF La Défense

Sứ mệnh

Thực hiện các ghi chú tính toán HVAC trên toàn bộ việc lắp đặt tòa nhà

Rất nhiều quan tâm
Thông gió
Khu vực
Tertiaire / IGH
Các giai đoạn dự án
Ghi chú tính toán
Vị trí
La Défense
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 40000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên