TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án – Amphitheatre Hôpital Sainte-Anne

Sứ mệnh

Phục hồi chính một cấp độ và tạo ra các giảng đường

Rất nhiều quan tâm
TCE
Khu vực
ERP
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris 15
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 500 m²
Ngân sách dự án
bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên