TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án CFA xây dựng tòa nhà Jonction tại sân bay Orly

Sứ mệnh

Giám sát việc thực hiện lô hiện tại thấp (SSI, An toàn, VDI)

Rất nhiều quan tâm
SSI, Kiểm soát truy cập, giám sát video, VDI
Khu vực
Sân bay
Các giai đoạn dự án
DET, AOR
Vị trí
Sân bay Orly
Lập kế hoạch
2017-2019
Bề mặt
> 80 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên