TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án – Kiểm soát truy cập SMI Lyon

Sứ mệnh

Quản lý dự án như một phần của việc thực hiện kiểm soát truy cập vào tòa nhà SMI ở Lyon

Rất nhiều quan tâm
Kiểm soát truy cập
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Lyon
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
Sans Objet
Ngân sách dự án
> 10 K€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên