TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án kỹ thuật – Trung tâm R&D Vélizy

Sứ mệnh

Quản lý dự án cải tạo các lô kỹ thuật

Rất nhiều quan tâm
CET
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Toàn bộ dự án
Vị trí
Vélizy
Lập kế hoạch
2017 – 2018
Bề mặt
7 000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên