TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án linh hoạt – RIE Tour CBX La Défense

Sứ mệnh

Quản lý dự án kỹ thuật để tái phát triển khu phục vụ ăn uống tại Tháp CBX

Rất nhiều quan tâm
Tất cả các giai đoạn
Khu vực
Sự phục hồi
Các giai đoạn dự án
Chất lỏng
Vị trí
Paris – La Défense
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 1000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên