TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Quản lý dự án linh hoạt – Tribunal de Grande Instance

Sứ mệnh

Quản lý dự án linh hoạt về công việc sửa đổi

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Cấp ba / ERP / IGH
Các giai đoạn dự án
APD / PRO DET / AOR
Vị trí
Paris 17
Lập kế hoạch
2016 – 2017
Bề mặt
61 000 m²
Ngân sách dự án
> 5 M€

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên