TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Thiết kế và giám sát thi công dự án cải tạo hoàn toàn mặt dựng bảo tàng Quai Branly

Sứ mệnh

Maîtrise d’œuvre pour la reprise structurelle des brises soleil du Quai Branly

Rất nhiều quan tâm
Structure
Khu vực
ERP - Musée
Các giai đoạn dự án
Toutes phases
Vị trí
Paris 7
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
Sans Objet
Ngân sách dự án
Confidentiel

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên