TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tòa nhà khoa học thần kinh mới tại bệnh viện Sainte Anne

Sứ mệnh

Tòa nhà khoa học thần kinh mới tại bệnh viện Sainte Anne - Kỹ thuật

Rất nhiều quan tâm
Điện - Kết cấu
Khu vực
Sức khỏe
Các giai đoạn dự án
Tất cả
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2019 - 2022
Bề mặt
13 000 m²
Ngân sách dự án
Bảo mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên