TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Triển khai các giải pháp sáng tạo cho các tòa nhà kết nối

Sứ mệnh

Triển khai các giải pháp sáng tạo cho các tòa nhà kết nối

Rất nhiều quan tâm
GTB, Chiếu sáng, Trần giả
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
Chương trình
Vị trí
Không áp dụng
Lập kế hoạch
2015 - 2016
Bề mặt
Sans Objet
Ngân sách dự án
Không áp dụng

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên