TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn thiết kế dự án cải tạo trụ sở ngân hàng LCL

Sứ mệnh

Công việc quản lý dự án của các nhà tài trợ để chuyển đổi một tòa nhà cấp ba thành trường học trò chơi điện tử

Rất nhiều quan tâm
Quân đoàn kỹ thuật
Khu vực
ERP - Trường học
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris
Lập kế hoạch
2015
Bề mặt
4500 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên