TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Tư vấn thiết kế dự án cải trụ sở tập đoàn NEXANS Pháp (Hệ thống kết nối viễn thông)

Sứ mệnh

Quản lý dự án linh hoạt cho các công trình phát triển của tháp Vinci như một phần của việc di dời trụ sở Nexans

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Cấp ba
Các giai đoạn dự án
APD / PRO / ACT
Vị trí
Paris – La Défense
Lập kế hoạch
2016 - 2017
Bề mặt
> 10000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên