TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Thành lập trường học – Cité Griset

Sứ mệnh

Mô hình điều phối BIM và BIM trên các gói Điện và HVAC

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng, An toàn, Bảo mật
Khu vực
ERP - cấp ba
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Paris 11
Lập kế hoạch
2017
Bề mặt
> 3000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên