TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Ủy nhiệm Quản lý dự án và Tư vấn – Đổi mới các chi nhánh

Sứ mệnh

MOAD để đổi mới các chi nhánh khu vực

Rất nhiều quan tâm
Tất cả các giao dịch
Khu vực
Đại học, ERP
Các giai đoạn dự án
Bất kỳ giai đoạn nào
Vị trí
France
Lập kế hoạch
2016 - …
Bề mặt
Multi sites
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên