TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Xây dựng nhà ở mô hình BIM ở Bayonne

Sứ mệnh

Mô hình BIM từ một đám mây điểm do Drone sản xuất

Rất nhiều quan tâm
Lô kiến ​​trúc
Khu vực
Khu dân cư
Các giai đoạn dự án
Mô hình hóa
Vị trí
Bayonne
Lập kế hoạch
2018
Bề mặt
3000 m²
Ngân sách dự án
Bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên