TÀI LIỆU THAM KHẢO CỦA CHÚNG TÔI

Xây dựng tòa nhà cấp ba và tòa nhà hoạt động cho Herport

Sứ mệnh

Quản lý dự án linh hoạt cho việc xây dựng hai tòa nhà

Rất nhiều quan tâm
Chất lỏng
Khu vực
Cấp ba và hoạt động
Các giai đoạn dự án
Tất cả các giai đoạn
Vị trí
Roissy en France
Lập kế hoạch
2018 -2019
Bề mặt
> 1500 m²
Ngân sách dự án
bí mật

Chứng chỉ

ATIXIS chứng nhận ISO 9001: 2015 và OPQIBI sur les métiers AMO, CVC, électricité và SSI

Ủng hộ

Atixis được hỗ trợ bởi vùng Ile-de-France

Câu hỏi ? Bạn là ?

Khách hàng ứng viên